Teknisk museum – og med retablering af det gamle havnespor så Veterantoget kan køre til døren. Gerne med den gamle gasværksmaskine ØG 1 som er køreklar hos Nordsjællands veterantog.

Peter Roland Hansen