Køkken i tilknytning til Kulturværftet

  1. Klatrevægge og andre udfordringsbaner
  2. Dansehal
  3. Torvehal – Bazar
  4. Teknisk Museum

John Bjørkskov