LEJ LOCATION

Det er muligt at leje Hal 14, Hal 17 og Hal 21A i Værftshallerne til midlertidige events. Vi har disse kriterier for leje af Værftshallerne:

 • Arrangementet skal være en enkeltstående begivenhed.
 • Arrangementet skal profilere Værftshallerne, have god pr. værdi (inkl. gode billeder). Det skal kunne tilføre noget ekstra til arrangementet at det foregår i Værftshallerne.
 • “Plan B-bookninger” dvs. udendørs events i eksempelvis Kulturhavnen, hvor man ønsker at booke Værftshallerne i tilfælde af regn, imødekommes som udgangspunkt ikke.
 • Arrangementet skal selv kunne finansiere udgifter til sikkerhedsforanstaltninger, brandvagt m.m. Hallerne har ikke toiletter, køkkenfaciliteter m.m., og der må påregnes udgifter til evt. hegning og afspærring, ligesom der skal betales for forbruget af strøm.
 • Events med over 49 deltagere skal søge myndighedstilladelse og godkendelse hos brandmyndighederne. Udgiften til dette afholdes af de ansvarlige for eventen.
 • Eksterne interessenter skal betale leje til Helsingør Kommune for brug af Værftshallerne.

Hvis du er interesseret i at afholde en event i Værftshallerne, er du velkommen til at sende en kort beskrivelse af projektet til Værftshalsekretariatet.

For at vurdere din ansøgning skal vi kende formålet med arrangementet, antal deltagere og ønske om tidspunkt for arrangementet. Når vi har vurderet din ansøgning, sender vi dig et svar. Hvis din ansøgning imødekommes vil du blive kontaktet med henblik på uddybning af praktiske forhold og aftale i form af en lejekontrakt.

Leje af Værftshallerne

Det er Helsingør Kommune der ejer Værftshallerne.

Ansøgninger om leje af Værftshallerne til events og photoshoots sendes til Værftshalsekretariatet.

Henvendelser fra Helsingør Kommunes centre og institutioner samt fra lokale foreninger og erhvervsvirksomheder mv. bedes rettet til kutobooking@helsingor.dk

Muligheder i de enkelte bygninger

 • Hal 14 udlejes som ”overdækket uderum” dvs. hallen er uopvarmet og derfor mest
  hensigtsmæssig at bruge til stillesiddende aktiviteter i sommerhalvåret. Kun stueplan
  kan bruges til events. Kapacitet: ca. 3000 m², ca. 3000 stående og ca. 1500 siddende gæster.
 • Hal 17 udlejes som ”overdækket uderum” dvs. hallen er uopvarmet og derfor mest
  hensigtsmæssig at bruge til stillesiddende aktiviteter i sommerhalvåret.
  Kapacitet: ca. 850 m², ca. 600 stående eller siddende gæster.

Hvad koster det at leje Værftshallerne?
Lejen afhænger af eventens karakter og formål, og aftales mellem kunden og Helsingør Kommune.