Der kunne måske laves en station for en Metro til Prøvestenen? Ellers et stort center med fri P.

Torben Kofod