Benyt lokalerne eller en del af bygning til en filial af Københavns Universitet eller DTU. Med vægt på Institut for Klima, afd. Helsingør. Klimateknologi, klimaløsninger etc. Vi mangler akademikeruddannelsespladser i Helsingør.