Der kan etableres uddannelsesfaciliteter. Evt. for videregående Tekniske / Ingeniør uddannelser.