Hvad skal der være i Værftshallerne, og hvordan skal de se ud? 

Helsingør Kommune vil skabe levende haller for alle, hvor bl.a. byproduktion og åbne værksteder giver spændende hverdagsliv, i kombination med events.

Her er visionen for, hvad Værftshallerne skal kunne i fremtiden:

 • Værftshallerne skal være ”Kulturhavnens kreative baghave”
 • Vi vil skabe et åbent og levende miljø i Værftshallerne hvor alle føler sig velkomne
 • Værftshallerne skal være et sted der udvikles hele tiden i takt med byens behov
 • Vi vil styrke stedets fortælling samtidig med at vi tænker nyt
 • Vi ønsker at Hal 14 i fremtiden opleves som en del af byens rum
 • Vi vil bevare de unikke bygninger og udnytte Værftshallernes placering mellem Unesco verdensarv, stjernearkitektur og bevaringsværdig bykerne

Læs mere om principperne for, hvad Værftshallerne skal bruges til

Læs mere om hvordan Værftshallerne skal renoveres

”Værftshallernes fremtid” – hvad skal der ske efter 2020?

Udviklingen af Værftshallerne er næste skridt i Helsingør kommunes store kultur- og turismesatsning med Kulturhavnen som omdrejningspunkt for Helsingørs fremtidige udvikling. Værftshallerne er ”Kulturhavnens joker”. Her er der mulighed for sammen med de omkringliggende naboer og omgivelser at skabe helt nye muligheder og endnu mere liv i kulturhavnen.

Projektet bygger videre på den store borgerinddragelsesproces, der foregik i april – juni 2013, lige da Helsingør Kommune havde overtaget Værftshallerne: http://www.vaerftshallerne.dk/ideudvikling-2013

I de fem år der er gået er der blevet prøvet rigtig mange ting af. Værftshallerne er utrolig fleksible og kan skabe rammerne for såvel store internationale arrangementer, som mindre og mere skæve udstillinger.

Arbejdet med Værftshallernes fremtid handler overordnet om to ting:

 • At sikre en visionær udvikling af området i et overordnet byudviklingsperspektiv
 • At samle op på de konkrete erfaringer, der er gjort ved at bruge Værftshallerne på forskelig vis siden 2013.

  Helsingør byråd nedsatte i februar 2018 en politisk styregruppe, der skal arbejde videre med spørgsmålet om, hvad der skal ske med Værftshallerne efter 2020.

  Styregruppen har fremlagt anbefalinger til:

  • Hvilke bygninger skal bevares? (januar 2019)
  • Hvilken type aktiviteter skal Værftshallerne rumme? (juni 2019)

     

  Den politiske styregruppes arbejde i 2018 og 2019

  Læs hvilke erfaringer, der er blevet gjort i i de fem år, Værftshallerne har haft midlertidige brugere og lejere

  Læs om Værftshallernes bevaringsværdier og udviklingsmuligheder  

  Læs hvad det koster at istandsætte Værftshallerne

  Læs opsamlingen fra styregruppes studietur til Vejle og Aarhus i august 2018