”Værftshallernes fremtid” – hvad skal der ske efter 2020?

Udviklingen af Værftshallerne er næste skridt i Helsingør kommunes store kultur- og turismesatsning med Kulturhavnen som omdrejningspunkt for Helsingørs fremtidige udvikling. Værftshallerne er ”Kulturhavnens joker”. Her er der mulighed for sammen med de omkringliggende naboer og omgivelser at skabe helt nye muligheder og endnu mere liv i kulturhavnen.

Projektet bygger videre på den store borgerinddragelsesproces, der foregik i april – juni 2013, lige da Helsingør Kommune havde overtaget Værftshallerne: http://www.vaerftshallerne.dk/ideudvikling-2013

I de fem år der er gået er der blevet prøvet rigtig mange ting af. Værftshallerne er utrolig fleksible og kan skabe rammerne for såvel store internationale arrangementer, som mindre og mere skæve udstillinger.

Arbejdet med Værftshallernes fremtid handler overordnet om to ting:

 • At sikre en visionær udvikling af området i et overordnet byudviklingsperspektiv
 • At samle op på de konkrete erfaringer, der er gjort ved at bruge Værftshallerne på forskelig vis siden 2013.

  Helsingør byråd nedsatte i februar en politisk styregruppe, der skal arbejde videre med spørgsmålet om, hvad der skal ske med Værftshallerne efter 2020. Styregruppen vil arbejde med projektet i hele 2018, og planen er bl.a. at kunne fremlægge anbefalinger til:

  • Hvilke bygninger skal bevares?
  • Hvilke anvendelser skal Helsingør Kommune arbejde på at realisere?

     

  Den politiske styregruppes arbejde i 2018

  Læs hvilke erfaringer, der er blevet gjort i i de fem år, Værftshallerne har haft midlertidige brugere og lejere

  Læs om Værftshallernes bevaringsværdier og udviklingsmuligheder  

  Læs hvad det koster at istandsætte Værftshallerne

  Læs opsamlingen fra styregruppes studietur til Vejle og Aarhus i august 2018