Hvad skal der være i Værftshallerne, og hvordan skal de se ud? 

Helsingør Kommunes vil skabe levende haller for alle, hvor bl.a. uddannelse og værksteder giver spændende hverdagsliv – i kombination med de store events. Værftshallerne er en vigtig del af Helsingørs historie og DNA. Området har været byens motor i mere end 100 år og har potentiale til at blive det igen.
Siden 2013 har Helsingør Kommune arbejdet på at skabe fundamentet for et projekt, der kan forløse Værftshallernes potentiale, og Byrådet har i oktober 2020 bevilget 91 millioner kroner til formålet. I 2021 starter planlægningen af  Værftshallernes istandsættelse, og dermed tages næste skridt mod et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.

Her er visionen for, hvad Værftshallerne skal kunne i fremtiden:

  • Værftshallerne skal være ”Kulturhavnens kreative baghave”
  • Vi vil skabe et åbent og levende miljø i Værftshallerne hvor alle føler sig velkomne
  • Værftshallerne skal være et sted der udvikles hele tiden i takt med byens behov
  • Vi vil styrke stedets fortælling samtidig med at vi tænker nyt
  • Vi ønsker at Hal 14 i fremtiden opleves som en del af byens rum
  • Vi vil bevare de unikke bygninger og udnytte Værftshallernes placering mellem Unesco verdensarv, stjernearkitektur og bevaringsværdig bykerne

Læs mere om principperne for, hvad Værftshallerne skal bruges til

Læs mere om hvordan Værftshallerne skal renoveres

Projekt ”Værftshallernes fremtid”

Udviklingen af Værftshallerne er næste skridt i Helsingør kommunes store kultur- og turismesatsning med Kulturhavnen som omdrejningspunkt for Helsingørs fremtidige udvikling. Værftshallerne er ”Kulturhavnens joker”. Her er der mulighed for sammen med de omkringliggende naboer og omgivelser at skabe helt nye muligheder og endnu mere liv i kulturhavnen.

Projektet bygger videre på den store borgerinddragelsesproces, der foregik i april – juni 2013, lige da Helsingør Kommune havde overtaget Værftshallerne: http://www.vaerftshallerne.dk/ideudvikling-2013

Siden 2013 er der blevet prøvet rigtig mange ting af. Værftshallerne er utrolig fleksible og kan skabe rammerne for såvel store internationale arrangementer, som mindre og mere skæve udstillinger. Arbejdet med Værftshallernes fremtid handler overordnet om to ting:

  • At sikre en visionær udvikling af området i et overordnet byudviklingsperspektiv
  • At samle op på de konkrete erfaringer, der er gjort ved at bruge Værftshallerne på forskelig vis siden 2013.

Helsingør byråd nedsatte i februar 2018 en politisk styregruppe, der har arbejdet med spørgsmålet om hvordan Værftshallerne skal udvikles. Styregruppens arbejde har ført til beslutningen om at bevare og udvikle Værftshallerne, og Byrådet nu har afsat 91 mio. kr. til den første del af Værftshallernes istandsættelse.

Den politiske styregruppes arbejde 

Læs hvilke erfaringer, der er blevet gjort i i de fem år, Værftshallerne har haft midlertidige brugere og lejere

Læs om Værftshallernes bevaringsværdier og udviklingsmuligheder  

Læs hvad det koster at istandsætte Værftshallerne

Læs opsamlingen fra styregruppes studietur til Vejle og Aarhus i august 2018