S/S Bjørn maskin- og snedkerværksted evt. ved bygning 14 gallerier. Kort sagt et levende Kulturværft.
Jonathan Schwartz